Foto PÃ????erov
Menu
Najdete zde:
3553 fotografií
   
138 ulic a uliček
12 zajímavostí
6 mostů
6 náměstí
   
3 tipy
   
Facebook


Nabídka sluľeb
Ve spolupráci s fotoateliérem Flashfoto nabízíme
nabídku sluľeb v
oblasti foto - video.

fotosluľby
videosluľby

Vítám Vás na www.fotoprerov.cz - Přerov ve fotografiích

Město Přerov ve fotografiích

fotoprerov.cz byl web který měl v plánu zmapovat vąechny přerovské ulice, náměstí, mosty, zajímavá místa a daląí.. Do jisté míry se tak i podařilo, svého času zde přibývaly fotografie, články atp.. Je mi líto tenhle web jen tak zruąit, na správu a články nemám nervy ani čas, a aktuální snímky.. vzhledem k tomu ľe strýček google a jeho street view dorazil témeř do kaľdého místa naąí republiky, asi nemá dál smysl :)

Téměř 160 míst ve více neľ  3550 fotografiích z Přerova a přerovských ulic najdete tady a daląích více neľ 5000 různých snímků z akcí, událostí, okolí apod. najdete v samostatné fotogalerii.
Fotografie ulic Přerova jsou z 99% z roku 2008/2009, výjimečně zde naleznete i starąí fotografie, zimní nebo noční snímky. Kompletní seznam ulic Přerova naleznete zde nebo vlevo v menu můľete procházet ulice, náměstí, mosty nebo zajímavá místa a daląí články. Prohlédnout si můľete také virtuálně několik zajímavých míst v Přerově, náměstí T.G.Masaryka aktuálně z webkamery nebo Přerov - centrum města z ptačí perspektivy - letecké foto. A projít ulice se můľete viz odkaz níľe, přes Google mapy a jeho street view.


Martin

13.8. 2012 Přerov


V Přerově se uľ nesmí pít alkohol ve vytipovaných lokalitách

Martin | Steda, 30.11. 2011 - 03:29:24 | Rychlovky , 1726 ten
Aktuality, zajímavosti..

Přerov/ Na dodrľování nové vyhlášky, která má potírat popíjení alkoholu v ulicích Přerova, začali dohlíľet přerovští městští stráľníci. Kontrolu zaměřují především do osmadvaceti  vytipovaných lokalit, kde se v minulosti stahovali k pouličním „pitkám“ hlavně bezdomovci.

„Vyhláška vešla v účinnost v pátek 25. listopadu a stráľníci teď začínají v rámci své sluľby obcházet místa, kde se nejvíce srocují lidé, kteří holdují venkovnímu popíjení. Jsou to především různá veřejná prostranství před hypermarkety, ale třeba také parčíky, historické části města či okolí kostelů,“ uvedl zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

Podle ředitele stráľníků Omara Teriakiho nemohou provinilci očekávat od policistů benevolenci. Na řadu má přijít rovnou represe.

„Je nám jasné, ľe ukládat třeba bezdomovcům na místě pokuty by se míjelo účinkem. Proto jim hned láhev či krabici s alkoholickým nápojem zabavíme a následně celou věc postoupíme správnímu orgánu k dalšímu řešení,“ řekl Omar Teriaki.

Od dnešního dne je nová obecně závazná vyhláška přístupná na webových stránkách města. Její součástí je i seznam lokalit, kde není povoleno poľívat alkoholické nápoje.

lnek zatm neohodnocen Vytisknout lnek Aktuality, zajímavosti.. Komente (25) Zobrazit cel lnek

Přijďte diskutovat, kde a jakou stavět městskou knihovnu!

Martin | Nedle, 06.11. 2011 - 19:49:25
Aktuality, zajímavosti..

Městská knihovna v Přerově jiľ mnoho let volá po svém přemístění do větší a důstojnějších prostor, aby mohla všem čtenářům nabídnout sluľby na úrovni 21. století.

Přerovský architekt Jan Horký proto ve spolupráci s přerovskou knihovnou a Fakultou architektury VUT v Brně připravil a vypracoval podklady k zadání diplomových prací na tématiku nové přerovské knihovny pro dvacítku jejich studentů. Navazuje tak jiľ po několikáté na řadu školních prací věnovaných našemu městu.

Kde by měla nová přerovská knihovna stát? Jak by měla knihovna nového tisíciletí vypadat a co má nabízet? A potřebujeme vůbec novou knihovnu? Na tyto a další otázky Vám odpoví studenti Fakulty architektury VUT v Brně.


knihovna


Přijďte se v pondělí 7. listopadu v 16.30 hodin do sálu Loutkového divadla v přerovské Sokolovně o této problematice pobavit s mladými architekty. Studenti s Vámi budou na toto téma diskutovat a představí Vám také soudobou zahraniční architekturu evropských knihoven. V rámci zadávací dokumentace k diplomovým pracím totiľ navštívili řadu nových knihoven v Německu, Rakousku, ale i v České republice, aby zjistili stav knihoven u našich nejbliľších sousedů. Navíc budou celý den podrobně mapovat vybrané lokality město, kde by mohla nová knihovna stát, a zvaľovat klady i zápory těchto míst mladým nezaujatým pohledem.

Navíc mladé studenty architektury zajímají názory občanů Přerova, pro které by byla nová knihovna budována. Společenská diskuze, připravená ještě před vypracováním návrhů, je zvláště u staveb financovaných z veřejných prostředků velmi důleľitá. Studenti se prostřednictvím svých diplomových prácí pokusí přiblíľit holandskému modelu a zjistit potřeby místních obyvatel ještě dříve, neľ vůbec investují úsilí do prvních návrhů. Přijďte jim proto i vy sdělit svůj názor a pohled na svou novou městskou knihovnu.

Tato diskuze a následně prezentované diplomové práce jistě napomohou představitelům Statutárního města Přerov zvolit pro novou knihovnu nejvhodnější lokalitu a vybudovat moderní kulturní stánek odpovídající poľadavkům 21.století.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vytisknout lnek Aktuality, zajímavosti.. Komente (22)
314 lnk (157 strnek, 2 lnky na strnku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Pejt na:
Google search
Aktuality
Aktuality | Archv aktualit |
.: 08. 05. 2012 - ikona souboruKulturní přehled - květen 2012
.: 08. 05. 2012 - Vím ľe jsem stránky nějakou dobu zanedbával, bohuľel nemám tolik času na to abych se jim věnoval jako dřív. Ale budu se snaľit aspoň trochu drľet je při ľivotě a sem tam něco přidat ;)
.: 30. 11. 2011 - ikona souboruMikulášská show 2011
.: 30. 11. 2011 - ikona souboruProgram Vánoce 2011
.: 30. 11. 2011 - Kulturní přehled v Přerově a okolí na měsíc prosinec 2011
ikona souboruKulturní přehled - prosinec 2011
.: 07. 11. 2011 - Kulturní přehled v Přerově a okolí na měsíc listopad 2011
ikona souboruKulturní přehled - listopad
.: 06. 09. 2011 - Kulturní přehled v Přerově a okolí na měsíc září 2011
ikona souboruKulturní přehled -  září

* Počasí v regionu *
BlueBoard.cz
* Kvalita ovzduąí *
Kvalita ovzduąí
Aktuální kvalita ovzduąí ve městě
Český hydrometeorologický ústav
Přerov - Google Map


Zvětąit mapu

*Odkazy - Reklama*

 Videostudio MA-CI

zdennyho blok

internetový portál pro přerovský region

MHD Přerov

Příměstská doprava

fotoprerov na Youtube

Historie města Přerov

Lipník nad Bečvou - neoficiální stránky

Portál Přerov - informační portál města
Zprávy z regionu

Kultura z regionu

* Google Reklama *


Uveden?? fotografie jsou majetkem jejich autor?? a jsou chr??něny autorsk??m z??konem.
Design layout by Ma-Ci (c) 2008 - 2011.
as potebn ke zpracovn strnky: 0.04 sekund