Foto PÃ????erov
Menu
Najdete zde:
3553 fotografií
   
138 ulic a uliček
12 zajímavostí
6 mostů
6 náměstí
   
3 tipy
   
Facebook


Nabídka sluľeb
Ve spolupráci s fotoateliérem Flashfoto nabízíme
nabídku sluľeb v
oblasti foto - video.

fotosluľby
videosluľby

Foto PÃ????erov: Ulice a uličky

Vyhledvn v tomto tmatu:   
[ Jt na vodn strnku | Vybrat nov tma ]

Jiráskova

Martin | Steda, 03.12. 2008 - 15:18:41 , 2645 ten
Ulice a uličky

(13 fotografií)

První zmínka je jiľ z roku 1885, kdy knihtiskárna a kamenotiskárna společenstva v Přerově vydala Plán města Přerova a kde byl zanesen název Malá kostelní ulice. V roce 1923 kdy bylo schváleno přejmenování Velké kostelní ulice na Kratochvílovu se projednávalo i přejmenování Malé kostelní ulice na Jiráskovu, návrh byl ale odkázán znovu městské radě. Ale aľ v roce 1928 byl návrh přijat a název Jiráskova ulice byl schválen. V období po okupaci Čech a Moravy v letech 1939 - 1945 byla ulice přejmenována a v německém jazyce nesla jméno ulice Horsta Wessela (Horst Wessel, 1907 - 1930, student a známý pasák holek z berlínské spodiny, který na Hitlerovo přání chladnokrevně vraľdil odpůrce nacismu a nakonec byl jimi sám zavraľděn. Sloľil bojovou píseň "Die Fahne Hoch", uľívanou současně s německou hymnou). Po osvobození v roce 1945 se vrátil ulici původní název Jiráskova (Alois Jirásek,1851 - 1930, český prozaik a dramatik).
 

Odkaz na fotomapu -

lnek zatm neohodnocen Vytisknout lnek Ulice a uličky Komente (10) Zobrazit cel lnek

Jiľní čtvr» IV

Martin | ter, 02.12. 2008 - 17:30:10 , 1838 ten
Ulice a uličky

(25 fotografií)

Jiľní čtvr» IV

1955 - na základě usnesení pléna MNV bylo pojmenováno nově dobudované sídliątě v jiľní části města - Přerovských strojíren, Moravostavu a MNV jako celek - novým názvem Gottwaldova čtvr» I-IV, s tím, ľe jednotlivé úseky budou označeny římskými čísly.1990 navrľeno zruąit názvy Gottwaldova čtvr» I-IV s tím, ľe v této části doporučuje pojmenovat jednotlivé ulice. 1991 navrľeno aby Gottwaldova čtvr» I-IV - byla změněna na Jiľní čtvr» I—IV, návrh byl jednomyslně přijat.

Odkaz na fotomapu -

lnek zatm neohodnocen Vytisknout lnek Ulice a uličky Komente (3) Zobrazit cel lnek
138 lnk (69 strnek, 2 lnky na strnku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Pejt na:
* Počasí v regionu *
BlueBoard.cz
* Kvalita ovzduąí *
Kvalita ovzduąí
Aktuální kvalita ovzduąí ve městě
Český hydrometeorologický ústav
Přerov - Google Map


Zvětąit mapu

*Odkazy - Reklama*

 Videostudio MA-CI

zdennyho blok

internetový portál pro přerovský region

MHD Přerov

Příměstská doprava

fotoprerov na Youtube

Historie města Přerov

Lipník nad Bečvou - neoficiální stránky

Portál Přerov - informační portál města
Zprávy z regionu

Kultura z regionu

* Google Reklama *


Uveden?? fotografie jsou majetkem jejich autor?? a jsou chr??něny autorsk??m z??konem.
Design layout by Ma-Ci (c) 2008 - 2011.
as potebn ke zpracovn strnky: 0.30 sekund